Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Predávajúci: SUNLIGHT medical systems, s.r.o., Kvačalova 53, 821 08 Bratislava, IČO: 44 939 094, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, vložka č. 60681/B.
Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslaním objednávky vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Kupujúci je povinný vyplniť pravdivé kontaktné údaje, ktoré umožnia vystavenie platného daňového dokladu a bezproblémové doručenie zásielky.

V internetovom obchode SvieziDych.sk môžu nakupovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia a za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami.

Objednaný tovar je možné dodať len na území Slovenskej republiky.

Objednávka tovaru

Odoslaním objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov.

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, najmä cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúcí vyhradzuje právo k úhrade finančnej zálohy kupujúcím.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny, či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcím upraviť alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

Tovar si môže zákazník objednať vyplnením objednávky na internetových stránkach, zaslaním emailu na adresu objednavky@sviezidych.sk, alebo telefonicky na čísle 0901 744 443.

Rozmery, váha, objem a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných formách propagácie sú údaje nezáväzné a vychádzajú z údajov výrobcu.

Tovar si je možné vyzdvihnúť aj v Lekárni Kvačalova v Bratislave. V prípade záujmu o osobný odber napíšte prosím Vás na objednavky@sviezidych.sk o aké produkty máte záujem, Vašu fakturačnú adresu a telefónne číslo.

Zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete zrušiť bez udania dôvodu buď telefonicky, alebo e-mailom. Je potrebné však uviesť ID objednávky, meno, adresu, tel. číslo alebo email a popis tovaru.

Vyexpedovanú objednávku je možné zrušiť iba po dohode s prevádzkovateľom internetového obchodu SvieziDych.sk
V prípade potreby vrátenia tovaru alebo aj doručenia poškodeného tovaru nás kontaktuje na objednavky@sviezidych.sk.

Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou. Na tovar sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov, záruka sa však vzťahuje iba na výrobné vady.

V prípade riešenia reklamácie nás informujte e-mailom na adresu na objednavky@sviezidych.sk.